OEE - software

De afkorting OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness. OEE is een weergave van de mate van effectiviteit waarin een installatie wordt gebruikt. OEE wordt berekend als het aantal goede producten over een tijdspanne gedeeld door het theoretisch mogelijke aantal producten over diezelfde tijdspanne.

 

OEE berekenen is betrekkelijk eenvoudig echter om OEE te kunnen verbeteren is informatie nodig over de verliezen. MyPlantFloor OEE software kan daarbij helpen. Zoveel mogelijk automatische data acquisitie en real time weergave via web browsers zijn belangrijke eigenschappen van de MyPlantFloor OEE software die maken dat mensen gemotiveerd raken om met deze OEE Software te werken en dus OEE te verbeteren.

.

Meer weten? Klik dan hier om door te gaan